SEGÉD

A tananyag feldolgozásának időbeosztása

Egységek Témakörök

A feldolgozáshoz szükséges idő

 
1. Tanfolyamnyitó konzultáció

A tanfolyam és a tananyag bemutatása (Bevezetés)

? 1 óra  
1. MODUL: A 3. osztályos tananyag feldolgozása
1. egység  GYALOG szint ? 2 óra  
– Az 1-2. osztályos alapképzés anyagának ismétlése ? 1½ óra  
– Gyalog szint teszt ? ½ óra  
2. egység  HUSZÁR szint ? 2½ óra  
 – A 3. osztályos feladatgyűjtemény leckéinek felépítése ? 2 óra  
 – Huszár szint teszt ? ½ óra  
3. egység   FUTÓ szint ? 2 óra  
– A 3. osztályos Sakkpalota képességfejlesztő óra menetének megbeszélése – ajánlás ? 1½ óra  
– Futó szint feladat ? 1½ óra  
2. Konzultáció Az 1-3. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, a Futó szint elvégzése után válik elérhetővé.)
? 1 óra  
4-5. egység  BÁSTYA szint ? 2 óra  
– A 3. osztályos gyerekek képességfejlesztő eszközei és játékai – alapeszközök bemutatása a gyakorlatban ? 1 óra  
– További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása ? ½ óra  
– Bástya szint feladat ? ½ óra  
    6-7-8. egység  VEZÉR szint ? 2½ óra  
– A 3. osztályban tanító pedagógusok fejlesztő eszközei – eszközök bemutatása a gyakorlatban ? 1 óra  
– További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása ? ½ óra  
– Játékok saját készítésű eszközökkel ? ½ óra  
– Vezér szint teszt ? ½ óra  
3. Konzultáció A 4-8. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, a Vezér szint elvégzése után válik elérhetővé.)
? 1 óra  
2. MODUL: A 4. osztályos tananyag feldolgozása
9. egység  KIRÁLY szint ? 2½ óra  
– A 4. osztályos feladatgyűjtemény leckéinek felépítése ? 2 óra  
– Király szint teszt ? ½ óra  
10. egység SAKKTÁBLA szint ? 2 óra  
– A 4. osztályos Sakkpalota képességfejlesztő óra menetének megbeszélése – ajánlás ? 1½ óra  
– Sakktábla szint feladat ? ½ óra  
4. Konzultáció A 9-10. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, a Sakktábla szint elvégzése után válik elérhetővé.)
? 1 óra  
11-12. egység JÁTSZMA szint ? 2 óra  
– A 4. osztályos gyerekek képességfejlesztő eszközei és játékai – alapeszközök bemutatása a gyakorlatban ? 1 óra  
– További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása ? ½ óra  
– Játszma szint feladat ? ½ óra  
13-14-15. egység      SAKKPALOTA szint ? 2½ óra  
– A 4. osztályban tanító pedagógusok fejlesztő eszközei és játékai – eszközök bemutatása a gyakorlatban ? 1 óra  
– További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása ? ½ óra  
– Játékok saját készítésű eszközökkel ? ½ óra  
– Sakkpalota szint teszt ? ½ óra  
16. egység „A KREATÍV GONDOLKODÁSHOZ VEZETŐ ÚT” szint ? 2 óra  
– Projekt ajánlások osztályoknak és iskolai szinten ? 1 óra  
Záródolgozat előkészítése ? 1 óra  
5. Tanfolyamzáró konzultáció A 11-15. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, „A kreatív gondolkodáshoz vezető út” szint elvégzése után válik elérhetővé.)
? 1 óra  
Záródolgozat elkészítése és beküldése ? 2 óra  6. hét végéig
A záródolgozat értékelése a tanfolyamvezető és a konzulens által   7. hét végéig
Tanfolyamzárás, tanúsítványok kiküldése   8. hét végéig
A tantárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges időtartam ? 30 óra