A PROGRAM

“Az egyensúly bajnoka szeretnél lenni, aki a jéghegy csúcsáról egy lábon is lekorcsolyázik? Szeretsz játszani, ugrálni, tornázni, mozogni, korongot vagy labdát dobni? Képzelj el egy sokszorosára növelt sakktáblát. Megvan? Nos, ez a mi sportpályánk. Kipróbálod? A SakkTesi programban a sakktábla biztosítja a terepet a gyakorlatokhoz, a hatékony eligazodáshoz, a térben való tájékozódáshoz.”

Polgár Judit

A Polgár Judit Módszer legújabb eleme a SakkTesi, melyben a sakktábla, mint terep tudja biztosítani a gyakorlatok helyszínét, a hatékony eligazodást, a térben való tájékozódást és a játékos cselekvéstanulást

Igazodva a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozókhoz, a „Testnevelés 1-4.évfolyam” számára összeállított kerettanterv több területére innovatív módon tudunk fejlesztést biztosítani, hangsúlyozottan az előkészítő és preventív tevékenységekre, valamint az alternatív, szabadidős tevékenységekre. Ezen kívül számos eleme épül a járások-futások, szökdelések-ugrások, dobások, egyensúlygyakorlatok és a játékok témakörökre.

Lényeges szempont, hogy a testnevelést tanítóknak nem kell értenie a sakkjátékhoz, kizárólag a szabályait kell jól ismernie. A módszerben nem önálló tevékenység a sakk, hanem a tananyag feldolgozásának háttere. Olyan mozgásfejlesztést kínálunk a sakk eszközeivel, amely a gyerekek képességeinek szintjéhez igazodva, de kihívásként, hatékonyan, ugyanakkor élményszerűen, kreatívan élik meg a mozgáselemek elsajátítását és magát a gyakorlást. A koordinációs képességek szenzitív fejlesztése, a tanulók természetes igényéből fakadó mozgásszükségletet kielégítése, a motoros képességek fejlesztésével együtt valósulnak meg. A differenciálás elvét alkalmazva, a program minden gyerek számára lehetővé teszi, hogy önmagához képest tudjon fejlődni, önmagából a legtöbbet tudja kihozni. A szabályok egyértelmű, pontos meghatározásával hamar kialakítjuk a szabálykövető magatartásmintát, önismeretet fejlesztünk, érzelmi-akarati képességeket formálunk és egészséges énképet alakítunk.


ESZKÖZÖK

A program megvalósításához szükséges eszközök:

Ami újdonság és nem minden iskolában fordul elő, az az óriás sakkszőnyeg és a nagy sakkfigurák. A többi eszköz nem ismeretlen a testnevelést tanítók előtt, mindegyike megtalálható a testnevelés szertárakban, vagy a mozgásfejlesztők eszköztárában: babzsákok, karikák, többféle méretű labdák, bóják, különböző sportágaknál használatos ütők stb.

óriás sakkszőnyeg
nagy sakkfigurák